วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

          โรงเรียนธัญวิทย์ขอแสดงความยินดีกับเด็กเก่งธัญวิทย์ทั้ง 12 คน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 7 ระดับประเทศ และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2566
<< กลับหน้าหลัก http://thunyawit.ac.th/

          โรงเรียนธัญวิทย์ขอแสดงความยินดีกับเด็กเก่งธัญวิทย์ทั้ง 12 คน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์โรงเ...